پوستر دیواری متریالی است شبیه به کاغذ دیواری اما با تفاوت هایی از قبیل اینکه پوستر دیواری پس از نصب یک تصویر واحد را تشکیل می دهد مانند یک منظره، اما کاغذ دیواری ها معمولا تکرار یک تصویر هستند مثلا یک گل...


برای مشاهده تصاویر پوسترهای دیواری، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمائید :

پوستر دیواری 3 بعدی