ابزار نصب برچسب

ابزار نصب برچسب را می توانید در این صفحه مشاهده و خریداری نمائید، انواع کاردک پلاستیکی و کاتر و متر ابزارهایی هستند که برای نصب برچسب مورد استفاده قرار می گیرد.

برای نصب برچسب های شیشه مات کن و هایگلاس، بایستی از کاردک نمد دار استفاده شود؛ برای سایر برچسب ها هر دو نوع کاردک قابل استفاده می باشد، کاردک ها دو یا چهار بله هستند.